Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 83 SBT sử 8

  Giải bài tập 1 trang 83 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy cho biết ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917

 • pic

  Bài 2 trang 83 SBT sử 8

  Giải bài tập 2 trang 83 sách bài tập Lịch sử 8. Nhận xét nội dung “Chính sách mới” của Ru-dơ-ven

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 83 SBT sử 8

  Giải bài tập 3 trang 83 sách bài tập Lịch sử 8. Trình bày những nét chung về phong trào giải phóng dân tộc ở Châu Á

Gửi bài Gửi bài