Bài 1 trang 83 SBT sử 8

Giải bài tập 1 trang 83 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy cho biết ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917

Quảng cáo

Đề bài

Hãy cho biết ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng Mười Nga năm 1917.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1. Ý nghĩa lịch sử của cuộc cách mạng tháng Mười Nga năm 1917

Lời giải chi tiết

Ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 là:

* Đối với nước Nga:

- Lật đổ được chế độ phong kiến và chính phủ tư sản lâm thời.

- Lần đầu tiên nhân dân Nga thực sự làm chủ đất nước và làm chủ vận mệnh của mình.

- Xây dựng chính quyền Xô viết, do nhân dân làm chủ, không còn người bóc lột người.

- Giải phóng các dân tộc trong đế quốc Nga.

* Đối với thế giới:

- Phá vỡ trận tuyến của chủ nghĩa tư bản, CNTB không còn là hệ thống duy nhất trên thế giới.

- Cổ vũ mạnh mẽ cuộc đấu tranh của công nhân và phong trào giải phóng dân tộc.

=> Đây là biến cố lịch sử trọng đại nhất ở thế kỉ XX để lại nhiều bài học quý báu cho cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản và nhân dân lao động bị áp bức, tạo ra những điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, phong trào giải phóng dân tộc ở các nước.

Loigiaihay.com

  • Bài 2 trang 83 SBT sử 8

    Giải bài tập 2 trang 83 sách bài tập Lịch sử 8. Nhận xét nội dung “Chính sách mới” của Ru-dơ-ven

  • Bài 3 trang 83 SBT sử 8

    Giải bài tập 3 trang 83 sách bài tập Lịch sử 8. Trình bày những nét chung về phong trào giải phóng dân tộc ở Châu Á

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close