Bài 3 trang 14 SBT sử 8

Giải bài tập 3 trang 14 sách bài tập Lịch sử 8. Kết cục phong trào đấu tranh của công nhân Châu Âu nửa đầu thế kỉ XIX

Quảng cáo

Đề bài

Kết cục phong trào đấu tranh của công nhân các nước Châu Âu ở nửa đầu thế kỉ XIX ra sao? 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1. Phong trào công nhân nửa đầu thế kỉ XIX

Lời giải chi tiết

* Kết quả phong trào đấu tranh của công nhân các nước Châu Âu ở nửa đầu thế kỉ XIX:

- Các cuộc đấu tranh cuối cùng đều bị thất bại. Vì thiếu tổ chức lãnh đạo vững vàng và chưa có đường lối chính trị đúng đắn.

- Đã đánh dấu sự trưởng thành của phong trào công nhân quốc tế, tạo tiền đề cho sự ra đời của lí luận cách mạng.

Loigiaihay.com

  • Bài 4 trang 14 SBT sử 8

    Giải bài tập 4 trang 14 sách bài tập Lịch sử 8. Quốc tế thứ nhất ra đời như thế nào? Vai trò của Quốc Tế thứ nhất?

  • Bài 2 trang 14 SBT sử 8

    Giải bài tập 2 trang 14 sách bài tập Lịch sử 8. Nối mốc thời gian ở bên trái với sự kiện ở bên phải cho phù hợp

  • Bài 1 trang 13 SBT sử 8

    Giải bài tập 1 trang 13 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy khoanh tròn vào chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close