Bài 5 trang 5 SBT sử 8

Giải bài tập 5 trang 5 sách bài tập Lịch sử 8. Chiến tranh dành độc lập của 13 nước thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ đồng thời là một cuộc cách mạng tư sản?

Quảng cáo

Đề bài

Tại sao nói: Chiến tranh giành độc lập của 13 nước thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ đồng thời là một cuộc cách mạng tư sản?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 3.Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ

Lời giải chi tiết

Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ đồng thời là một cuộc cách mạng tư sản vì:

- Cuộc cách mạng này diễn ra với mục tiêu giải phóng dân tộc mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

- Lãnh đạo: giai cấp tư sản và chủ nô.

- Lực lượng tham gia: toàn thể nhân dân Bắc Mĩ (nô lệ, công nhân).

- Hình thức: là 1 cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc.

=> Là cuộc là một cuộc cách mạng tư sản. Tuy nhiên, chưa triệt để vì: chưa giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân, chưa xóa bỏ được chế độ nô lệ ở đây (phải đến cách mạng Mĩ lần 2 vào năm 1862 tuyên ngôn về thủ tiêu chế độ nô lệ được ban ra -> chế độ nô lệ ở Bắc Mĩ mới chấm dứt)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

list
close
Gửi bài Gửi bài