Bài 4 trang 5 SBT sử 8

Giải bài tập 4 trang 5 sách bài tập Lịch sử 8. Vì sao nói: Cách mạng tư sản Anh là cuộc Cách mạng tư sản không triệt để?

Quảng cáo

Đề bài

Vì sao nói: Cách mạng tư sản Anh là cuộc Cách mạng tư sản không triệt để?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 2. Cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII

Lời giải chi tiết

Cách mạng tư sản Anh là cuộc Cách mạng tư sản không triệt để vì:

- Lãnh đạo cách mạng là liên minh tư sản - quý tộc mới nên nhiều tàn dư phong kiến không bị xoá bỏ (điển hình là sự thiết lập chế độ quân chủ lập hiến).

- Nông dân và binh lính là hai lực lượng chính của cách mạng nhưng không được hưởng chút quyền lợi gì. Trái lại, nông dân còn tiếp tục bị cướp đoạt ruộng đất và bị đẩy tới chỗ phá sản hoàn toàn.

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

list
close
Gửi bài Gửi bài