Bài 6 trang 5 SBT sử 8

Giải bài tập 6 trang 5 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy nêu ý nghĩa lịch sử của cuộc cách mạng tư sản đầu tiên

Quảng cáo

Đề bài

Hãy nêu ý nghĩa lịch sử của cuộc cách mạng tư sản đầu tiên?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1. Sự biến đổi về kinh tế, xã hội Tây Âu, mục 2. Cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII và mục 3.Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ

Lời giải chi tiết

Các cuộc cách mạng tư sản đầu tiên có ý nghĩa lịch sử to lớn:

- Lật đổ chế độ phong kiến chuyên chế (ở Anh).

- Giải phóng nhân dân khỏi ách thống trị của chủ nghĩa thực dân (ở Hà Lan, Bắc Mĩ)

- Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển ở các nước này.

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

list
close
Gửi bài Gửi bài