Bài 6 trang 5 SBT sử 8

Giải bài tập 6 trang 5 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy nêu ý nghĩa lịch sử của cuộc cách mạng tư sản đầu tiên

Quảng cáo

Đề bài

Hãy nêu ý nghĩa lịch sử của cuộc cách mạng tư sản đầu tiên?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1. Sự biến đổi về kinh tế, xã hội Tây Âu, mục 2. Cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII và mục 3.Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ

Lời giải chi tiết

Các cuộc cách mạng tư sản đầu tiên có ý nghĩa lịch sử to lớn:

- Lật đổ chế độ phong kiến chuyên chế (ở Anh).

- Giải phóng nhân dân khỏi ách thống trị của chủ nghĩa thực dân (ở Hà Lan, Bắc Mĩ)

- Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển ở các nước này.

Loigiaihay.com

 • Bài 7 trang 5 SBT sử 8

  Giải bài tập 7 trang 5 sách bài tập Lịch sử 8. Em hãy trình bày hiểu biết của mình về các khái niệm

 • Bài 5 trang 5 SBT sử 8

  Giải bài tập 5 trang 5 sách bài tập Lịch sử 8. Chiến tranh dành độc lập của 13 nước thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ đồng thời là một cuộc cách mạng tư sản?

 • Bài 4 trang 5 SBT sử 8

  Giải bài tập 4 trang 5 sách bài tập Lịch sử 8. Vì sao nói: Cách mạng tư sản Anh là cuộc Cách mạng tư sản không triệt để?

 • Bài 3 trang 5 SBT sử 8

  Giải bài tập 3 trang 5 sách bài tập Lịch sử 8. Vì sao chế độ quân chủ lập hiến được thiết lập ở Anh

 • Bài 2 trang 4 SBT sử 8

  Giải bài tập 2 trang 4 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc S (sai) vào ô ☐ trước câu trả lời sau

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close