Bài 65 trang 115 SBT toán 9 Tập 1

Giải bài 65 trang 115 sách bài tập toán 9. Tính diện tích hình thang cân, biết hai cạnh đáy là 12cm và 18cm, góc ở đáy bằng 75 độ.

Quảng cáo

Đề bài

Tính diện tích hình thang cân, biết hai cạnh đáy là \(12\,cm\) và \(18\,cm,\) góc ở đáy bằng \(75\)\(^\circ \)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng công thức tính diện tích hình thang: \(S=\dfrac{a+b}{2}.h\)

Áp dụng các hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông, tam giác \(ABC\) vuông tại \(A\) có \(AB=c,\,AC=b,\, BC=a\) thì:   

\(b=a.sin\,B=a.cos\,C\)

\(b=c.tan\,B=c.cot\,C\)

\(c=a.sin\,C=a.cos\,B\)

\(c=b.tan\,C=b.cot\,B\)

Lời giải chi tiết

Giả sử hình thang cân \(ABCD\) có \(AB = 12\,cm,\, CD = 18\,cm,\) \(\widehat D = 75^\circ \)

Kẻ \(AH \bot CD,BK \bot CD\) suy ra \(AH//BK\) 

Lại có \(AB//HK\) nên ABKH là hình bình hành. 

Suy ra: \(AB = HK = 12\, (cm)\)

Vì \(ABCD\) là hình thang cân nên \(\widehat B = \widehat C,AD=BC\)

Nên \(\Delta ADH = \Delta BCK\) (cạnh huyền, góc nhọn)

Suy ra: \(DH = CK\)

Suy ra: 

\(CK=DH = \dfrac{CD - HK} {2} = \dfrac{18 - 12}{2} \) \(= 3\,(cm)\)

Trong tam giác vuông \(ADH,\) ta có:

\(AH = DH.tgD = 3.tg75^\circ \) \(\approx 11,196\,(cm)\)

Vậy:

\(\eqalign{
& {S_{ABCD}} = {{AB + CD} \over 2}.AH \cr 
& \approx {{12 + 18} \over 2}.11,196 = 167,94 cm^2.\cr} \) 

Loigiaihay.com

 • Bài 66 trang 115 SBT toán 9 Tập 1

  Giải bài 66 trang 115 sách bài tập toán 9. Một cột cờ cao 3,5m có bóng trên mặt đất dài 4,8m. Hỏi góc giữa tia sáng mặt trời và bóng cột cờ là bao nhiêu?

 • Bài 67 trang 115 SBT toán 9 tập 1

  Giải bài 67 trang 115 sách bài tập toán 9. Từ đỉnh một tòa nhà cao 60m, người ta nhìn thấy một chiếc ô tô đang đỗ dưới một góc ...

 • Bài 68 trang 116 SBT toán 9 tập 1

  Giải bài 68 trang 116 sách bài tập toán 9. Một em học sinh đứng ở mặt đất cách tòa tháp ăng-ten 150m...

 • Bài 69 trang 116 SBT toán 9 tập 1

  Giải Bài 69 trang 116 sách bài tập toán 9. Hai cột thẳng của hai trại A và B, của lớp 9A và lớp 9B, cách nhau 8m....

 • Bài 70 trang 116 SBT toán 9 tập 1

  Giải bài 70 trang 116 sách bài tập toán 9. Một người trinh sát đứng cách một tòa nhà một khoảng 10m. Góc “nâng” từ chỗ anh ta đứng đến nóc nhà là 40 độ...

Quảng cáo
list
close
Gửi bài