Bài 6.55 trang 193 SBT đại số 10

Giải bài 6.55 trang 193 sách bài tập đại số 10. Số đo của góc 5π/8 đổi ra độ là...

Quảng cáo

Đề bài

Số đo của góc 5π/8 đổi ra độ là

    A. 79ο                  B. 112,5 ο

    C. 125,5ο             D. 87,5ο

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Cách 1. Tính trực tiếp.

\(\dfrac{{5\pi }}{8} = {\left( {\dfrac{{5\pi }}{8}.\dfrac{{180}}{\pi }} \right)^0} = 112,{5^0}\)

Cách 2. Ước lượng.

90o = π/2 < 5π/8 < 2π/3 = 120o.

Do các phương án A, C, D bị loại. Đáp án là B.

Đáp án: B

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close