Giải bài 6 trang 52 SBT Sinh học 7

Giải bài 6 trang 52 SBT Sinh học 7: Cơ quan nào nằm ở phần đầu có cấu tạo khác nhau ở các sâu bọ khác nhau?

Quảng cáo

Đề bài

Cơ quan nào nằm ở phần đầu có cấu tạo khác nhau ở các sâu bọ khác nhau ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Phần đầu gồm các cơ quan điều khiển và cảm giác, cộng với phần phụ miệng lấy thức ăn.

Lời giải chi tiết

Cơ quan nằm ở phần đầu nhưng ở các sâu bọ khác nhau có cấu tạo rất khác nhau là phần phụ miệng. Chúng đều do các đôi: môi trên, hàm trên, hàm dưới và môi dưới cấu tạo thành. Nhưng tuỳ mức độ phát triển hay tiêu giảm của chúng mà có 5 kiểu phần phụ miệng chính như sau :

- Kiểu nghiền: ăn thức ăn rắn có ở chuồn chuồn, châu chấu, dế...

- Kiểu hút: ăn thức ăn lỏng, có ở bướm.

- Kiểu nghiền hút: ăn thức ăn vừa rắn vừa lỏng như ở ong mật.

- Kiểu chích hút: châm vào cơ thể vật chủ hút máu, có ở muỗi.

- Kiểu dẫn: thích nghi ăn thức ăn lỏng, có ở ruồi, nhặng...

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close