Bài 5.8 trang 153 SBT đại số 10

Giải bài 5.8 trang 153 sách bài tập đại số 10. Cho các biểu đồ hình quạt...

Quảng cáo

Đề bài

Cho các biểu đồ hình quạt

Cơ cấu chỉ tiêu của người dân Việt Nam, phân theo các khoản chi (%)

Dựa vào các biểu đồ hình quạt đã cho, lập bảng trình bày cơ cấu chỉ tiêu của người dân Việt Nam trong năm 1975 và năm 1989.

Lời giải chi tiết

Cơ cấu chi tiêu của người dân Việt Nam, phân theo các khoản chi

Các khoản chi

Số phần trăm

1975

1989

Ăn

Mặc

Mua sắm

Chi khác

71,5

6,1

14,1

8,3

67,1

10,4

15,6

6,9

Cộng

100 (%)

100 (%)Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 2: Biểu đồ
list
close
Gửi bài Gửi bài