Bài 5.7 trang 152 SBT đại số 10

Giải bài 5.7 trang 152 sách bài tập đại số 10. Trong cùng một hệ trục tọa độ...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

LG a

Trong cùng một hệ trục tọa độ, hãy vẽ

Đường gấp khúc tần suất mô tả bảng phân bố tần suất ghép lớp lập được ở bài tập số 2 theo chiều cao của học sinh nam;

Đường gấp khúc tần suất mô tả bảng phân bố tần suất ghép lớp lập được ở bài tập số 2 theo chiều cao của học sinh nữ.

Lời giải chi tiết:

Đường gấp khúc tần suất về chiều cao (cm) của 60 học sinh nam, 60 học sinh nữ.

LG b

Dựa vào các đường gấp khúc tần suất đã vẽ được ở câu a), hãy so sánh các phân bố theo chiều cao của học sinh nam và học sinh nữ.

Lời giải chi tiết:

Với chiều cao dưới 155cm, học sinh nữ chiếm tỉ lệ nhiều hơn.

Với chiều cao trên 160 cm, học sinh nam chiếm tỉ lệ nhiều hơn.

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 2: Biểu đồ
list
close
Gửi bài Gửi bài