Bài 5.3 trang 147 SBT đại số 10

Giải bài 5.3 trang 147 sách bài tập đại số 10. Cho các số liệu thống kê ghi trong bảng sau

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Cho các số liệu thống kê ghi trong bảng sau:

Thời gian (phút) đi từ nhà đến trường của bạn A trong 35 ngày

21

22

24

19

23

26

25

22

19

23

20

23

27

26

22

20

24

21

24

28

25

21

20

23

22

23

29

26

23

21

26

21

24

28

25

Bảng 6

LG a

Lập bảng phân bổ tần số và tần suất ghép lớp, với các lớp

[19;21); [21;23); [23;25); [25;27); [27; 29].

Phương pháp giải:

- Đếm số lần xuất hiện

Lời giải chi tiết:

Thời gian đi từ nhà đến trường của bạn A trong 35 ngày

Lớp thời gian (phút)

Tần số

Tần suất (%)

[19; 21)

[21; 23)

[23; 25)

[25; 27)

[27; 29]

5

9

10

7

4

14,29

25,71

28,57

20,00

11,43

Cộng

35

100

 

LG b

Trong 35 ngày được khảo sát, những ngày bạn A có thời gian đi đến trường từ 21 phút đến dưới 25 phút chiếm bao nhiêu phần trăm?

Lời giải chi tiết:

25,71% + 28,57% = 54,28%

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

list
close
Gửi bài Gửi bài