Bài 5.1 trang 146 SBT đại số 10

Giải bài 5.1 trang 146 sách bài tập đại số 10. Cho các số liệu thống kê ghi trong bảng sau...

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Cho các số liệu thống kê ghi trong bảng sau:

Thời gian hoàn thành một sản phẩm ở một nhóm công nhân (đơn vị: phút)

42

42

42

42

44

44

44

44

44

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

54

54

54

50

50

50

50

48

48

48

48

48

48

48

48

48

48

50

50

50

50

 Bảng 4

LG a

 Hãy lập bảng phân bố tần số, bảng phân bố tần suất;

Giải chi tiết:

Bảng phân bố tần số

Thời gian hoàn thành một sản phẩm ở một nhóm công nhân

Thời gian (phút)

42

44

45

48

50

54

Cộng

Tần số

4

5

20

10

8

3

50

Bảng phân bố tần suất

Thời gian hoàn thành một sản phẩm ở một nhóm công nhân

Thời gian (phút)

42

44

45

48

50

54

Cộng

Tần suất (%)

8

10

40

20

16

6

100%

LG b

 Trong 50 công nhân được khảo sát, những công nhân có thời gian hoàn thành một sản phẩm từ 45 phút đến 50 phút chiếm bao nhiêu phần trăm?

Giải chi tiết:

 40% + 20% + 16% = 76%

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

list
close
Gửi bài Gửi bài