Bài 5 trang 19 SBT toán 7 tập 2

Giải bài 5 trang 19 sách bài tập toán 7. Viết biểu thức đại số biểu diễn: a) Một số tự nhiên chẵn; b) Một số tự nhiên lẻ; c) Hai số lẻ liên tiếp; d) Hai số chẵn liên tiếp.

Quảng cáo

Đề bài

Viết biểu thức đại số biểu diễn: 

a) Một số tự nhiên chẵn                     

b) Một số tự nhiên lẻ

c) Hai số lẻ liên tiếp                            

d) Hai số chẵn liên tiếp.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Số tự nhiên chẵn luôn chia hết cho \(2\) 

+) Số tự nhiên lẻ chia cho \(2\) dư \(1\)

+) Hai số lẻ liên tiếp hơn kém nhau \(2\) đơn vị

+) Hai số chẵn liên tiếp hơn kém nhau \(2\) đơn vị

Lời giải chi tiết

a) Biểu thức đại số biểu diễn số tự nhiên chẵn: \(2k\) \((k \in N)\) 

b) Biểu thức đại số biểu diễn số tự nhiên lẻ: \(2k + 1\) \((k \in N)\)

c) Biểu thức đại số biểu diễn hai số lẻ liên tiếp: \(2k + 1\) và \(2k + 3\) \((k \in N)\)

d) Biểu thức đại số biểu diễn hai số chẵn liên tiếp: \(2k\) và \(2k + 2\) \((k \in N)\).

Loigiaihay.com

 • Bài 1.1, 1.2 phần bài tập bổ sung trang 19 SBT toán 7 tập 2

  Giải bài 1.1, 1.2 phần bài tập bổ sung trang 19 sách bài tập toán 7. Viết biểu thức đại số để biểu thị hiệu các bình phương của x và y.

 • Bài 4 trang 19 SBT toán 7 tập 2

  Giải bài 4 trang 19 sách bài tập toán 7. Viết biểu thức đại số để biểu thị: a) Quãng đường đi được của một ô tô trong thời gian t giờ với vận tốc 35 (km/h) b) Diện tích hình thang có đáy lớn là a (m), đáy bé b (m) và đường cao h (m).

 • Bài 3 trang 19 SBT toán 7 tập 2

  Bài 3 trang 19 sách bài tập toán 7. Viết biểu thức đại số để biểu thị: a) Diện tích hình chữ nhật có hai cạnh liên tiếp là 5cm và a cm. b) Chu vi hình chữ nhật có hai cạnh liên tiếp là a cm và b cm.

 • Bài 2 trang 19 SBT toán 7 tập 2

  Giải bài 2 trang 19 sách bài tập toán 7. Dùng các thuật ngữ “tổng”, “hiệu”, “tích”, “thương”, “bình phương”… để đọc các biểu thức sau: a) x+10,...

 • Bài 1 trang 18 SBT toán 7 tập 2

  Giải bài 1 trang 18 sách bài tập toán 7. Viết biểu thức đại số để diễn đạt các ý sau: a) Tổng của a và b bình phương. b) Tổng các bình phương của a và b...

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close