Bài 1.1, 1.2 phần bài tập bổ sung trang 19 SBT toán 7 tập 2

Giải bài 1.1, 1.2 phần bài tập bổ sung trang 19 sách bài tập toán 7. Viết biểu thức đại số để biểu thị hiệu các bình phương của x và y.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1.1

Viết biểu thức đại số để biểu thị hiệu các bình phương của \(x\) và \(y.\)

Phương pháp giải:

Bình phương của \(a\) là \(a^2\)

Hiệu thể hiện bằng phép tính trừ

Lời giải chi tiết:

Hiệu các bình phương của \(x\) và \(y\) là: \({x^2} - {y^2}\)

Bài 1.2

Viết biểu thức đại số để biểu thị tích của \(x\) bình phương với hiệu của \(x\) và \(y.\)

Phương pháp giải:

Bình phương của \(a\) là \(a^2\)

Hiệu thể hiện bằng phép tính trừ

Tích thể hiện bằng phép tính nhân

Lời giải chi tiết:

Tích của \(x\) bình phương với hiệu của \(x\) và \(y\) là: \({{\rm{x}}^2}\left( {x - y} \right)\)

Loigiaihay.com

 • Bài 5 trang 19 SBT toán 7 tập 2

  Giải bài 5 trang 19 sách bài tập toán 7. Viết biểu thức đại số biểu diễn: a) Một số tự nhiên chẵn; b) Một số tự nhiên lẻ; c) Hai số lẻ liên tiếp; d) Hai số chẵn liên tiếp.

 • Bài 4 trang 19 SBT toán 7 tập 2

  Giải bài 4 trang 19 sách bài tập toán 7. Viết biểu thức đại số để biểu thị: a) Quãng đường đi được của một ô tô trong thời gian t giờ với vận tốc 35 (km/h) b) Diện tích hình thang có đáy lớn là a (m), đáy bé b (m) và đường cao h (m).

 • Bài 3 trang 19 SBT toán 7 tập 2

  Bài 3 trang 19 sách bài tập toán 7. Viết biểu thức đại số để biểu thị: a) Diện tích hình chữ nhật có hai cạnh liên tiếp là 5cm và a cm. b) Chu vi hình chữ nhật có hai cạnh liên tiếp là a cm và b cm.

 • Bài 2 trang 19 SBT toán 7 tập 2

  Giải bài 2 trang 19 sách bài tập toán 7. Dùng các thuật ngữ “tổng”, “hiệu”, “tích”, “thương”, “bình phương”… để đọc các biểu thức sau: a) x+10,...

 • Bài 1 trang 18 SBT toán 7 tập 2

  Giải bài 1 trang 18 sách bài tập toán 7. Viết biểu thức đại số để diễn đạt các ý sau: a) Tổng của a và b bình phương. b) Tổng các bình phương của a và b...

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close