Bài 4.5 trang 5 SBT hóa học 8

Giải bài 4.5 trang 5 sách bài tập hóa học 8. Yêu cầu như bài tập 4.4. a) Nguyên tử nào có sô electron lớp ngoài cùng như nguyên tử natri...

Quảng cáo

Đề bài

Yêu cầu như bài tập 4.4.

a) Nguyên tử nào có số electron lớp ngoài cùng như nguyên tử natri.

b) Nguyên tử cacbon (xem sơ đồ trong bài tập 5, bài 4 - SGK) có số lớp electron như nguyên tử nào.

c) Nguyên tử nào có số electron lớp ngoài cùng như nguyên tử cacbon.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) 1 chấm đen tượng trưng cho 1 e => Số chấm đen ở vòng tròn ngoài cùng là số e lớp ngoài cùng của nguyên tử

+) Các nguyên tử có cùng số lớp e sẽ có cùng số vòng tròn

Lời giải chi tiết

a) Nguyên tử kali

b) Nguyên tử nitơ và nguyên tử neon.

c) Nguyên tử silic.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 4: Nguyên tử
Gửi bài tập - Có ngay lời giải