Bài 4.2 trang 5 SBT hóa học 8

Giải bài 4.2 trang 5 sách bài tập hóa học 8. Có thể dùng các cụm từ sau đây để nói về nguyên tử : A. Vô cùng nhỏ ....

Đề bài

Có thể dùng các cụm từ sau đây để nói về nguyên tử :

A. Vô cùng nhỏ

B. Trung hoà về điện

C. Tạo ra các chất

D. Không chia nhỏ hơn trong phản ứng hoá học (1)

Hãy chọn cụm từ phù hợp (A, B, C hay D ?) với phần còn trống trong câu :

"Nguyên tử là hạt ............ , vì số electron có trong nguyên tử bằng đúng số proton trong hạt nhân".

(1) Khối lượng của nguyên tử không đổi, tức là nguyên tử giữ nguyên không chia nhỏ các phản ứng hóa học.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại lí thuyết về Nguyên tử Tại đây

Lời giải chi tiết

Vì mỗi electron mang điện tích (-), mỗi proton mang điện tích (+) nên về số trị : tổng điện tích âm bằng tổng điện tích dương.

=> Chọn B

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 4: Nguyên tử
Gửi bài