Giải bài 44 trang 18 sách bài tập toán 10 - Cánh diều

Khai triển các biểu thức sau: a) \({(x - 2y)^4}\)

Quảng cáo

Đề bài

Khai triển các biểu thức sau: 

a) \({(x - 2y)^4}\)                                            b) \({( - 3x - y)^5}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Áp dụng công thức khai triển: \({(a - b)^4} = {a^4} - 4{a^3}b + 6{a^2}{b^2} - 4a{b^3} + {b^4}\) với \(a = x,b = 2y\)

b) Áp dụng công thức khai triển: \({(a - b)^5} = {a^5} - 5{a^4}b + 10{a^3}{b^2} - 10{a^2}{b^3} + 5a{b^4} - {b^5}\) với \(a =  - 3x,b = y\)

Lời giải chi tiết

a) \({(x - 2y)^4} = {x^4} - 4{x^3}.2y + 6{x^2}.{(2y)^2} - 4x.{(2y)^3} + {(2y)^4}\)\( = {x^4} - 8{x^3}y + 24{x^2}{y^2} - 32x{y^3} + 16{y^4}\)

b) \({( - 3x - y)^5} = {( - 3x)^5} - 5.{( - 3x)^4}y + 10.{( - 3x)^3}.{y^2} - 10.{( - 3x)^2}.{y^3} + 5.( - 3x).{y^4} - {y^5}\)

                   \( =  - 243{x^5} - 405{x^4}y - 270{x^3}{y^2} - 90{x^2}{y^3} - 15x{y^4} - {y^5}\)

 • Giải bài 45 trang 18 sách bài tập toán 10 - Cánh diều

  Xác định hệ số của \({x^3}\) trong khai triển biểu thức \({(5x - 1)^4}\)

 • Giải bài 46 trang 18 sách bài tập toán 10 - Cánh diều

  Xác định hệ số của \({x^4}\) trong khai triển biểu thức \({(2x + 3)^5}\)

 • Giải bài 47 trang 18 sách bài tập toán 10 - Cánh diều

  Các bạn lớp 10A lập kế hoạch đi du lịch chỉ một trong hai thành phố là thành phố M hoặc thành phố N. Vì đi trong ngày nên các bạn cần lập danh sách 4 địa điểm tham quan và thứ tự đi các địa điểm đó từ trước. Biết rằng, các bạn liệt kê ra 10 địa điểm có thể đi ở thành phố M và 4 địa điểm có thể đi ở thành phố N. Các bạn lớp 10A có bao nhiêu cách lập một danh sách các địa điểm để đi du lịch?

 • Giải bài 48 trang 18 sách bài tập toán 10 - Cánh diều

  Giải bóng chuyền gồm 9 đội tham dự, trong đó có 3 đội của nước X. Ban tổ chức cho bốc thăm ngẫu nhiên để xếp các đội vào 3 bảng A, B, C và mỗi bảng có 3 đội. Tính số cách xếp sao cho 3 đội bóng của nước X ở 3 bảng khác nhau.

 • Giải bài 49 trang 18 sách bài tập toán 10 - Cánh diều

  Một đề thi học sinh giỏi lớp 10 môn Toán gồm 5 câu được chọn từ 15 câu thông hiểu, 10 câu vận dụng thấp và 5 câu vận dụng cao. Một đề thi được gọi là tốt nếu trong đề thi có cả ba loại mức độ, đồng thời số câu thông hiểu không ít hơn 2. Hỏi có thể lập được bao nhiêu đề thi tốt?

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close