Bài 44 trang 140 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 44 trang 140 VBT toán 7 tập 1. Điền dấu “x” vào chỗ trống (…) một cách thích hợp ...

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Đề bài

Điền dấu “x” vào chỗ trống (…) một cách thích hợp:

Câu

Đúng

Sai

1.Trong một tam giác, góc nhỏ nhất là góc nhọn

2.Trong một tam giác, có ít nhất là hai góc nhọn

3.Trong một tam giác, góc lớn nhất là góc tù

4.Trong một tam giác vuông, hai góc nhọn bù nhau

5. Nếu \(\widehat A\) là góc ở đáy của một tam giác cân thì 

\(\widehat A < 90^o\)

6.Nếu \(\widehat A\) là góc ở đỉnh của một tam giác cân thì

\(\widehat A < 90^o\)

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Định lí tổng các góc của một tam giác bằng \(180^o\).

Lời giải chi tiết

Câu 1 đúng.

Câu 2 đúng.

Câu 3 sai. Chẳng hạn có tam giác mà ba góc bằng \(70^o, 60^o, 50^o\).

Câu 4 sai. Sửa lại: Trong một tam giác vuông, hai góc nhọn phụ nhau.

Câu 5 đúng.

Câu 6 sai. Chẳng hạn có tam giác cân mà góc ở đỉnh bằng \(100^o\), khi đó mỗi góc ở đáy bằng \(40^o\).

Ta điền vào bảng như sau:

Câu

Đúng

Sai

1.Trong một tam giác, góc nhỏ nhất là góc nhọn

x

 

2.Trong một tam giác, có ít nhất là hai góc nhọn

x

 

3.Trong một tam giác, góc lớn nhất là góc tù

 

x

4.Trong một tam giác vuông, hai góc nhọn bù nhau

 

x

5. Nếu \(\widehat A\) là góc ở đáy của một tam giác cân thì

\(\widehat A< 90^o\)

x

 

6. Nếu \(\widehat A\) là góc ở đỉnh của một tam giác cân thì

\(\widehat A< 90^o\)

 

x

 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Ôn tập chương 2 - Tam giác
Gửi bài tập - Có ngay lời giải