Giải bài 41 trang 17 sách bài tập toán 10 - Cánh diều

Cho 20 điểm phân biệt và không có ba điểm nào thẳng hàng. Lập được bao nhiêu tam giác có 3 đỉnh là 3 điểm trong 20 điểm đã cho?

Quảng cáo

Đề bài

Cho 20 điểm phân biệt và không có ba điểm nào thẳng hàng. Lập được bao nhiêu tam giác có 3 đỉnh là 3 điểm trong 20 điểm đã cho?

A. 1 140                      B. 6                             C. 6 840                      D. 8 000

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Do không có 3 điểm nào thẳng hàng nên lấy 3 điểm bất kì trong tổng số các điểm đã cho lập được một tam giác. Do đó ta áp dụng tổ hợp

Lời giải chi tiết

Trong 20 điểm phân biệt không có ba điểm nào thẳng hàng nên cứ lấy 3 điểm bất kì trong 20 điểm phân biệt ta được một tam giác

Mỗi cách chọn 3 điểm trong 20 điểm phân biệt đã cho là một tổ hợp chập 3 của 20.

Số cách chọn 3 điểm trong 20 điểm đã cho là \(C_{20}^3 = 1140\)

® Chọn A

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close