Giải bài 4 trang 98 SBT Sinh học 7

Giải bài 4 trang 98 Sách bài tập Sinh học 7: Hãy điền các thông tin phù hợp vào các ô trống trong, bảng sau về sự đa dạng của lớp Chim:

Quảng cáo

Đề bài

Hãy điền các thông tin phù hợp vào các ô trống trong, bảng sau về sự đa dạng của lớp Chim :

Lớp

Số lượng

Nhóm

Đặc điểm cơ thể

Tập quán và môi trường sống

Đại diện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lý thuyết Các nhóm chim

Lời giải chi tiết


Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài