Giải bài 2 trang 98 SBT Sinh học 7

Giải bài 2 trang 98 Sách bài tập Sinh học 7: Lập bảng so sánh hệ tiêu hóa của chim với thằn lằn.

Quảng cáo

Đề bài

Lập bảng so sánh hệ tiêu hoá của chim với thằn lằn.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lý thuyết cơ quan dinh dưỡng (hệ tiêu hóa) ở chimthằn lằn để so sánh

Lời giải chi tiết

Giống nhau:

- Ống tiêu hoá có các phần như nhau: miệng, thực quản, dạ dày, ruột non, ruột già và tận cùng là lỗ huyệt

- Các tuyến tiêu hoá giống nhau như tuyến vị, tuyến gan, tuyến tuỵ, tuyến ruột

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài