Giải bài 3 trang 98 SBT Sinh học 7

Giải bài 3 trang 98 Sách bài tập Sinh học 7: Lập bảng so sánh hệ hô hấp của chim với thằn lằn.

Quảng cáo

Đề bài

Lập bảng so sánh hệ hô hấp của chim với thằn lằn.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lý thuyết cơ quan dinh dưỡng (hệ hô hấp) ở chim và thằn lằn để so sánh

Lời giải chi tiết

Điểm so sánh

Thằn lằn

Chim

 

 

 Khác nhau

-Hai phế quản ngắn hơn

-Phế quản không phân thành những ống nhỏ

-Không có những túi khí riêng

-Không khí từ ngoài vào được trao đổi một lần

-Hai phế quản dài hơn

-Phế quản phân thành nhiều ống khí nhỏ nối với nhau thành một mạng ống khí

-Có các túi khí riêng giúp không khí qua phổi dễ dàng khi chim bay

-Không khí từ ngoài vào được trao đổi hai lần gọi là hiện tượng trao đổi khí kép

 

Giống nhau

-Hô hấp hoàn toàn bằng phổi

-Phổi đã hình thành nhiều vách ngăn nhằm làm tăng diện tích trao đổi khí

-Đường hô hấp dẫn không khí gồm mũi, khí quản, phế quản

-Động tác hô hấp được thực hiện có liên quan đến sự thay đổi thể tích của lổng ngực do các cơ liên sườn co, duỗi

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài