Giải bài 4 trang 159 SBT Sinh học 10

Giải bài 4 trang 159 sách bài tập Sinh học 10: Vi sinh vật ưa lạnh có sống được trong suối nước nóng không ? Chúng có gây bệnh cho người không ?

Đề bài

Vi sinh vật ưa lạnh có sống được trong suối nước nóng không ? Chúng có gây bệnh cho người không ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Các yếu tố lí học

Lời giải chi tiết

Vi sinh vật ưa lạnh không sống được trong suối nước nóng. Thân nhiệt của cơ thể là 37°C  không phù hợp cho vi khuẩn ưa lạnh sinh trưởng, do đó chúng không gây bệnh được cho người.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài tập tự giải trang 159
Gửi bài