Giải bài 4 trang 119 SBT Sinh học 7

Giải bài 4 trang 119 Sách bài tập Sinh học 7: Nêu sự tiến hóa vé thể thức cấu tạo chung của cơ thể động vật.

Quảng cáo

Đề bài

Nêu sự tiến hóa vé thể thức cấu tạo chung của cơ thể động vật.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lý thuyết Tiến hóa về tổ chức cơ thể

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Từ cơ thể đơn bào (động vật nguyên sinh) tiến tới cơ thế đa bào bậc thấp, chưa phân hoá các cơ quan hoàn chỉnh (như ruột khoang, các ngành giun...) rồi tiến tới hoàn chỉnh hơn (chân khớp).

Động vật có xương, các cơ quan phân hoá rõ rệt và thực hiện các chức năng chuyên biệt hơn đồng thời có cấu tạo phức tạp, hoàn thiện hơn.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close