Giải bài 9 trang 121 SBT Sinh học 7

Giải bài 9 trang 121 Sách bài tập Sinh học 7: Hãy chọn các sinh vật trong các tập hợp sinh vật sau (bò sát, chim, thú, amip, trùng cỏ, rươi, san hô, thủy tức, giun đất, súa, sâu bọ, cá, lưỡng cư) điền vào cột trống cho phù hợp trong bảng sau.

Quảng cáo

Đề bài

Hãy chọn các sinh vật trong các tập hợp sinh vật sau (bò sát, chim, thú, amip, trùng cỏ, rươi, san hô, thủy tức, giun đất, súa, sâu bọ, cá, lưỡng cư) điền vào cột trống cho phù hợp trong bảng sau. 

Hình thức sinh sản

Đại diện

Phân đôi

 

Mọc chổi

 

Tái sinh

 

Thụ tinh ngoài

 

Thụ tinh trong

 

Thụ tinh trong, trứng được đẻ ra và phát triển nhờ nhiệt độ môi trường

 

Thụ tinh trong, trứng đẻ ra được bố mẹ ấp và chăm sóc

 

Thụ tinh trong, đẻ con và nuôi con bằng sữa đồng thời chăm sóc con

'

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lý thuyết Tiến hóa về sinh sản

Lời giải chi tiết

Hình thức sinh sản

Đại diện

Phân đôi

Amip, trùng cỏ

Mọc chồi

San hô, thuỷ tức

Tái sinh

Rươi, san hô

Thụ tinh ngoài

Thuỷ tức, sứa, cá, lưỡng cư

Thụ tinh trong

Giun đất, sâu bọ

Thụ tinh trong, trứng được đẻ ra và phát triển nhờ nhiệt độ môi trường

Bò sát

Thụ tinh trong, trứng đẻ ra được bố mẹ ấp và chăm sóc

Chim

Thụ tinh trong, đẻ con và nuôi con bằng sữa đồng thời chăm sóc con

Thú

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close