Giải bài 5 trang 119 SBT Sinh học 7

Giải bài 5 trang 119 Sách bài tập Sinh học 7: Hãy điền các thông tin phù hợp vào cột trống ở bảng sau:

Quảng cáo

Đề bài

Hãy điền các thông tin phù hợp vào cột trống ở bảng sau:

Đặc điểm của hệ hô hấp

Ngành động vật

Tế bào chưa phân hoá

 

Trao đổi khí thực hiện chủ yếu qua bề mặt cơ thể

 

Hô hấp bằng mang

 

Hình thành hệ thống ống khí

 

Phổi và túi khí

 

Phổi

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lý thuyết Tiến hóa tổ chức cơ thể

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Đặc điểm của hệ hô hấp

Ngành động vật

Tế bào chưa phân hoá

Động vật nguyên sinh

Trao đổi khí thực hiện chủ yếu qua bề mặt cơ thể

Ruột khoang, giun...

Hô hấp bằng mang

Động vật sống ở nước (cá...)

Hình thành hệ thống ống khí

Sâu bọ

Phổi và túi khí

Chim

Phổi

Động vật có xương sống ở cạn: thỏ...

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close