Bài 37.2 Trang 50 SBT hóa học 8

Giải bài 37.2 Trang 50 sách bài tập hóa học 8. Dãy dung dịch nào dưới đây làm đổi màu quỳ tím thành đỏ ?...

Quảng cáo

Đề bài

Dãy dung dịch nào dưới đây làm đổi màu quỳ tím thành đỏ ?

A. H3PO4, HNO3, H3PO3, HCl, NaCl, H2SO4

B. H2SO4, HNO­2, KOH, HNO3, HCl, H3PO3

C. H2SO4, HNO3, CaCl2, HCl, H3PO4, NaOH

D. H3PO3, H2SO4, HNO3, H3PO4, HCl.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dung dịch axit làm quì tím hóa đỏ.

Lời giải chi tiết

Các chất H3PO3, H2SO4, HNO3, H3PO4, HCl là axit nên làm quì tím hóa đỏ

=> Chọn D.

 Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 37: Axit -Bazo -Muối
list
close
Gửi bài Gửi bài