Bài 37.4 Trang 50 SBT hóa học 8

Giải bài 37.4 Trang 50 sách bài tập hóa học 8. Bằng thí nghiệm hoá học, hãy chứng minh rằng trong thành phần của axit clohiđric có nguyên tố hiđro.

Quảng cáo

Đề bài

Bằng thí nghiệm hoá học, hãy chứng minh rằng trong thành phần của axit clohiđric có nguyên tố hiđro. 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Gợi ý: Cho axit clohiđric tác dụng với kim loại hoạt động như Fe, Zn, Al,...

Lời giải chi tiết

Để xác định trong thành phần axit clohiđric có nguyên tố hiđro người ta cho axit clohiđric tác dụng với kim loại (Fe, Zn, Al,...) có khí hiđro bay ra.

VD: Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

 Loigiaihay.com

Quảng cáo
close