Bài 37 trang 13 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 37 trang 13 sách bài tập toán 9. Cho một số có hai chữ số. Nếu đổi chỗ hai chữ số của nó thì được một số lớn hơn số đã cho là 63. Tổng của số đã cho và số mới tạo thành bằng 99. Tìm số đã cho.

Quảng cáo

Đề bài

Cho một số có hai chữ số. Nếu đổi chỗ hai chữ số của nó thì được một số lớn hơn số đã cho là \(63\). Tổng của số đã cho và số mới tạo thành bằng \(99\). Tìm số đã cho.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng:

- Cách giải bài toán bằng cách lập hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn :

Bước 1: Lập hệ phương trình

+ Chọn hai ẩn và đặt điều kiện thích hợp cho chúng

+ Biểu diễn các đại lượng chưa biết theo các ẩn và các đại lượng đã biết

+ Lập hai phương trình biểu thị mối quan hệ giữa các đại lượng.

Bước 2: Giải hệ phương trình nói trên.

Bước 3: Kiểm tra xem trong các nghiệm của hệ phương trình, nghiệm nào thích hợp với bài toán và kết luận.

- Biểu diễn số có hai chữ số: 

\(\overline {xy}  = 10x + y \) \( (x ,y\in {\mathbb{N}}\)  và \( 0 <x≤9;\) \( 0≤y≤9)\)

Lời giải chi tiết

Gọi chữ số hàng chục của số đã cho là \(x\), chữ số hàng đơn vị là \(y.\)

Điều kiện: \(x,y \in {\mathbb{N}^*}, x ≤ 9,y ≤ 9\)

Khi đó số đã cho \(\overline {xy}  = 10x + y\).

Nếu đổi chỗ hai chữ số của số đã cho ta được số mới là \(\overline {yx}  = 10y + x\)

Do số mới lớn hơn số đã cho là \(63\) nên ta có phương trình:

\(\overline {yx}-\overline {xy}=63\)

\(\Leftrightarrow \left( {10y + x} \right) - \left( {10x + y} \right) = 63 \\ \Leftrightarrow 9y - 9x = 63\\ \Leftrightarrow - x + y = 7\)

Mà tổng của số mới và số đã cho bằng \(99\) nên ta có phương trình:

\(\overline {yx}+\overline {xy}=99\)

\(\Leftrightarrow \left( {10x + y} \right) + \left( {10y + x} \right) = 99 \\ \Leftrightarrow 11x + 11y = 99 \\ \Leftrightarrow x + y = 9\)

Khi đó ta có hệ phương trình:

\(\eqalign{
& \left\{ {\matrix{
{ - x + y = 7} \cr 
{x + y = 9} \cr
} } \right. \Leftrightarrow \left\{ {\matrix{
{2y = 16} \cr 
{x + y = 9} \cr
} } \right. \cr 
& \Leftrightarrow \left\{ {\matrix{
{y = 8} \cr 
{x + 8 = 9} \cr
} } \right. \Leftrightarrow \left\{ {\matrix{
{y = 8} \cr 
{x = 1} \cr} } \right. \cr} \)

Ta thấy \(x =1; y = 8\) thỏa mãn điều kiện \(x,y \in {\mathbb{N}^*}, x ≤ 9,y ≤ 9\).

Vậy số đã cho là \(18.\)

Loigiaihay.com

 • Bài 38 trang 13 SBT toán 9 tập 2

  Giải bài 38 trang 13 sách bài tập toán 9. Hai anh Quang và Hùng góp vốn cùng kinh doanh. Anh Quang góp 15 triệu đồng, anh Hùng góp 13 triệu đồng. Sau một thời gian được lãi 7 triệu đồng ...

 • Bài 39 trang 13 SBT toán 9 tập 2

  Giải bài 39 trang 13 sách bài tập toán 9. Hôm qua mẹ của Lan đi chợ mua năm quả trứng gà và năm quả trứng vịt hết 10 000 đồng. Hôm nay mẹ Lan mua ba quả trứng gà và bảy quả trứng vịt chỉ hết 9 600 đồng ...

 • Bài 40 trang 13 SBT toán 9 tập 2

  Giải bài 40 trang 13 sách bài tập toán 9. Một sân trường hình chữ nhật có chu vi 340m. Ba lần chiều dài hơn bốn lần chiều rộng là 20m. Tính chiều dài và chiều rộng của sân trường.

 • Bài 41 trang 13 SBT toán 9 tập 2

  Giải bài 41 trang 13 sách bài tập toán 9. Làm trần tầng một của nhà văn hóa xã phải dùng 30 cây sắt ∅18 (đọc là sắt “phi 18”; tức là đường kính thiết diện cây sắt bằng 18mm) và 350kg sắt ∅8 hết một khoản tiền...

 • Bài 42 trang 14 SBT toán 9 tập 2

  Giải bài 42 trang 14 sách bài tập toán 9. Trong phòng học có một số ghế dài. Nếu xếp mỗi ghế ba học sinh thì sáu học sinh không có chỗ. Nếu xếp mỗi ghế bốn học sinh thì thừa một ghế. Hỏi lớp có bao nhiêu ghế và bao nhiêu học sinh?

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close