Bài 36 trang 142 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 36 trang 142 sách bài tập toán 7 tập 1. Vẽ tam giác ABC biết BA = BC = 2,5cm, góc B = 90^o ...

Quảng cáo

Đề bài

Vẽ tam giác \(ABC\) biết \(BA = BC = 2,5cm\), \(\widehat B = 90^\circ \). Sau đó đo các góc \(A\) và \(C\) để kiểm tra rằng \(\widehat A = \widehat C = 45^\circ \)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vẽ tam giác \(ABC\) có \(\widehat A = {x^o};AC = a;AB = b\)

- Vẽ góc \(\widehat{xAy}={x^o}\)

- Trên tia \(Ax\) vẽ đoạn thẳng \(AB= b\),

- Trên tia \(Ay\) vẽ đoạn thẳng \(AC= a\),

- Vẽ đoạn \(BC\), ta được tam giác \(ABC\) phải dựng.

Lời giải chi tiết

Cách vẽ:

- Vẽ góc \(\widehat{xBy}={90^0}\)

- Vẽ cung tròn tâm \(B\) bán kính \(2,5cm\) cắt \(Bx\) tại \(A\), cắt \(By\) tại \(C\).

- Vẽ \(AC\), ta được tam giác \(ABC\) cần dựng.

Ta đo các góc \(A\) và \(C\) ta được \(\widehat{A}= \widehat{C}={45^0}\).

Loigiaihay.com

 • Bài 37 trang 142 SBT toán 7 tập 1

  Giải bài 37 trang 142 sách bài tập toán 7 tập 1. Dựa vào hình 53, hãy nêu đề toán chứng minh ∆AOC = ∆BOC theo trường hợp cạnh – góc – cạnh.

 • Bài 38 trang 142 SBT toán 7 tập 1

  Giải bài 38 trang 142 sách bài tập toán 7 tập 1. Qua trung điểm I của đoạn thẳng AB, kẻ đường vuông góc với AB, trên đường vuông góc đó lấy hai điểm C và D...

 • Bài 39 trang 142 SBT toán 7 tập 1

  Giải bài 39 trang 142 sách bài tập toán 7 tập 1. Vẽ tam giác ABC có góc A = 90^o ...

 • Bài 40 trang 142 SBT toán 7 tập 1

  Giải bài 40 trang 142 sách bài tập toán 7 tập 1. Qua trung điểm M của đoạn thẳng AB, kẻ đường thẳng vuông góc với AB...

 • Bài 41 trang 142 SBT toán 7 tập 1

  Giải bài 41 trang 142 sách bài tập toán 7 tập 1. Hai đoạn thẳng AB và CD cắt nhau tại trung điểm O của mỗi đoạn thẳng. Chứng minh rằng AC // BD.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close