Giải bài 31,32,33,34,35 trang 68 SBT Sinh học 10

Giải bài 31,32,33,34,35 trang 68 SBT Sinh học 10: Tế bào thực vật thường không có

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 31

31. Tế bào thực vật thường không có

A. Trung tử và Lizôxôm.

B. Không bào và bộ máy Gôngi.

C. Trung tử và ti thể.

D. Perôxixôm và không bào.

Phương pháp:

Xem lý thuyết Cấu tạo tế bào nhân thực

Lời giải

Tế bào thực vật thường không có Trung tử và Lizôxôm.

Chọn A

Câu 32

32. Trong tế bào nào của động vật có nhiều thể Gôngi nhất ?

A. Tế bào trứng.

B. Tế bào tuyến,

C. Tế bào cơ.

D. Tế bào hồng cầu.

Phương pháp:

Xem lý thuyết Bộ máy gôngi

Lời giải

Trong tế bào tuyến của động vật có nhiều thể Gôngi nhất

Chọn B

Câu 33

34. Khung xương nâng đỡ tế bào gồm

A. Sợi và ống Prôtêin, Ribôxôm, ti thể.

B. Mạng sợi và ống Prôtêin đan chéo nhau.

C. Mạng lưới nội chất.

D. Hệ thống ống tơ phân.

Phương pháp:

Xem lý thuyết Khung xương tế bào

Lời giải

Khung xương nâng đỡ tế bào gồm mạng sợi và ống Prôtêin đan chéo nhau.

Chọn B

Câu 34

34. Khung xương tế bào cấu tạo bởi

A. Prôtêin.

B. Phôtpholipit.

C. Glicôprôtêin.

D. Xenlulôzơ.

Phương pháp:

Xem lý thuyết Khung xương tế bào

Lời giải

Khung xương tế bào cấu tạo bởi Prôtêin.

Chọn A

Câu 35

35. Thành phần cơ bản của màng sinh chất là

A. Côlestêrôn và Glicôprôtêin.

B. Cacbohiđrat và Prôtêin.

C. Axit Nucleic và Prôtêin.

D. Phôtpholipit và Prôtêin.

Phương pháp:

Xem lý thuyết Màng sinh chất (màng tế bào)

Lời giải

Thành phần cơ bản của màng sinh chất là Phôtpholipit và Prôtêin.

Chọn D

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài tập trắc nghiệm trang 61
Gửi bài