Bài 31.20 trang 74 SBT Hóa học 12

Giải bài 31.20 trang 74 Sách bài tập Hóa học 12 - Hoà tan 4 gam một đinh sắt đã bị gỉ trong dung dịch H2S04 loãng, dư tách bỏ phần không tan được dung dịch A.

Đề bài

Hoà tan 4 gam một đinh sắt đã bị gỉ trong dung dịch H2SO4 loãng, dư tách bỏ phần không tan được dung dịch A. Dung dịch A này phản ứng vừa hết với 100 ml dung dịch KMnO4 0,1M. Tính % tạp chất trong đinh sắt giả sử gỉ sắt không phản ứng với dung dịch axit.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng bảo toàn electron để tìm số mol Fe phản ứng, suy ra khối lượng của Fe trong đinh sắt

Tìm được khối lượng của tạp chất, suy ra % tạp chất trong đinh sắt.

Lời giải chi tiết

Giả sử phần oxit không phản ứng, vậy chỉ có sắt nguyên chất phản ứng, thứ tự phản ứng như sau :

\(Fe\buildrel {{H_2}S{O_4}(l)} \over
\longrightarrow F{e^{2 + }}\)

phương trình cho - nhận e :

Fe2+→ Fe3+ + 1e           Mn7+O4- + 5e → Mn2+

Số  mol KMnO4 là 0,01mol ⟹ n Fe3+ = 0,05

⟹ nFe = nFe 2+ = nFe 3+ = 0,05 (mol)

⟹ nFe = 56.0,05 = 2,8 (gam) ⟹ m tạp chất = 1,2 (gam)

⟹ % tạp chất =  \({{1,2} \over 4}.100\% {\rm{ }} = {\rm{ }}30\% \).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 31. Sắt
Gửi bài