Bài 31 trang 52 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 31 trang 52 VBT toán 7 tập 2. Chọn đa thức mà em cho là kết quả đúng...

Quảng cáo

Đề bài

Chọn đa thức mà em cho là kết quả đúng:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thực hiện phép tính trừ hai đa thức để tìm kết quả sau đó so sánh với các đáp án để chọn đáp án đúng.

- Bước 1: Bỏ dấu ngoặc theo quy tắc dấu ngoặc

- Bước 2: Nhóm các hạng tử đồng dạng với nhau

- Bước 3: Thực hiện cộng trừ các đơn thức đồng dạng.

Lời giải chi tiết

\( (2{x^3} - 2x + 1) - (3{x^2} + 4x - 1) \)

\(= 2{x^3} - 2x + 1 - 3{x^2} - 4x + 1 \)

\( = 2{x^3} - 3{x^2} + \left( { - 2x - 4x} \right) + \left( {1 + 1} \right) \)

\(= 2{x^3} - 3{x^2} - 6x + 2\)

Ta điền như sau:

Quảng cáo
close