Giải bài 3 trang 46 SBT Sinh học 10

Giải bài 3 trang 46 SBT Sinh học 10: a) Hãy chú thích cho các số 1,2, 3,4,5,6,7 trong hình sau đây b) Những cấu trúc nào có ở mọi vi khuẩn, cấu trúc nào không hẳn có ở mọi vi khuẩn?

Quảng cáo

Đề bài

a) Hãy chú thích cho các số 1, 2, 3,4,5,6, 7 trong hình sau đây

b) Những cấu trúc nào có ở mọi vi khuẩn, cấu trúc nào không hẳn có ở mọi vi khuẩn?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lý thuyết Cấu tạo tế bào nhân sơ

Lời giải chi tiết

a) Chú thích

1: Lông; 2: Vỏ nhầy; 3. Thành peptiđôglican; 4: Màng sinh chất; 5: Ribôxôm; 6: ADN trần dạng vòng; 7: Roi.

b) 

- Cấu trúc có ở mọi vi khuẩn: thành tế bào, màng sinh chất, ribôxôm, ADN trần dạng vòng.

Cấu trúc có ở tuỳ từng loại vi khuẩn: màng nhầy, lông, roi.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài tập có lời giải trang 45
Gửi bài