Giải bài 3 trang 119 SBT Sinh học 7

Giải bài 3 trang 119 Sách bài tập Sinh học 7: Cho tập hợp các sinh vật sau: vịt trời, gà lôi, châu chấu, vượn, hươu, cá chép, giun đất, doi, kanguru. Hãy xếp thành từng nhóm sinh vật có 1 hình thức di chuyển, có 2 hình thức di chuyển, có 3 hình thức di chuyển.

Quảng cáo

Đề bài

Cho tập hợp các sinh vật sau: vịt trời, gà lôi, châu chấu, vượn, hươu, cá chép, giun đất, dơi, kanguru. Hãy xếp thành từng nhóm sinh vật có 1 hình thức di chuyển, có 2 hình thức di chuyển, có 3 hình thức di chuyển.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lý thuyết Các hình thức di chuyển

Lời giải chi tiết

Những đại diện có 1 hình thức di chuyển: hươu (đi - chạy), cá chép (bơi), giun đất (bò); dơi (bay), kanguru (nhảy).

Những đại diện có 2 hình thức di chuyển: gà lôi (đi - chạy, bay); vượn (leo trèo, đi).

Những đại diện có 3 hình thức di chuyển: vịt trời (đi - chạy, bơi, bay); châu chấu (đi - nhảy, bay).

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close