Giải bài 3 trang 11 SBT Sinh học 7

Giải bài 3 trang 11 SBT Sinh học 7: Nêu đặc điểm dinh dưỡng của trùng giày.

Quảng cáo

Đề bài

Nêu đặc điểm dinh dưỡng của trùng giày.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lý thuyết Trùng giày

Lời giải chi tiết

Trùng giày có các đặc điểm dinh dưỡng sau :

- Thức ăn lấy vào qua lỗ miệng, cặn bã thải ra qua lỗ thoát.

- Thức ăn qua miệng và hầu, được vo thành viên trong không bào tiêu hoá.

- Không bào tiêu hoá di chuyển trong cơ thể theo một quỹ đạo nhất định.

- Enzim tiêu hoá biến đổi thức ăn thành chất lỏng thấm vào chất nguyên sinh.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài