Giải bài 3 trang 11 SBT Sinh học 7

Giải bài 3 trang 11 SBT Sinh học 7: Nêu đặc điểm dinh dưỡng của trùng giày.

Quảng cáo

Đề bài

Nêu đặc điểm dinh dưỡng của trùng giày.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lý thuyết Trùng giày

Lời giải chi tiết

Trùng giày có các đặc điểm dinh dưỡng sau :

- Thức ăn lấy vào qua lỗ miệng, cặn bã thải ra qua lỗ thoát.

- Thức ăn qua miệng và hầu, được vo thành viên trong không bào tiêu hoá.

- Không bào tiêu hoá di chuyển trong cơ thể theo một quỹ đạo nhất định.

- Enzim tiêu hoá biến đổi thức ăn thành chất lỏng thấm vào chất nguyên sinh.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close