Giải bài 7 trang 12 SBT Sinh học 7

Giải bài 7 trang 12 SBT Sinh học 7: Có loài động vật nguyên sinh nào chỉ sống kí sinh không ? Chúng có đặc điểm gì?

Quảng cáo

Đề bài

Có loài động vật nguyên sinh nào chỉ sống kí sinh không ? Chúng có đặc điểm gì ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lý thuyết Trùng kiết lị và trùng sốt rét

Lời giải chi tiết

Trùng kiết lị, trùng sốt rét là động vật nguyên sinh chỉ sốnơ kí sinh. Chúng có các đặc điểm sau :

- Tiêu giảm chân giả hay roi.

- Dinh dưỡng nhờ kí sinh ở máu người.

- Hoá bào xác khi gặp điều kiện không thuận lợi.

- Trùng sốt rét phải qua vật chủ trung gian (muỗi Anôphen).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close