Giải bài 6 trang 2 SBT Sinh học 7

Giải bài 6 trang 2 SBT Sinh học 7: Nêu đặc điểm và ý nghĩa của tập đoàn trùng roi.

Quảng cáo

Đề bài

Nêu đặc điểm và ý nghĩa của tập đoàn trùng roi.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lý thuyết Tập đoàn trùng roi

Lời giải chi tiết

Tập đoàn trùng roi có các đặc điểm và ý nghĩa sau:

- Chúng gồm nhiều tế bào liên kết lại với nhau như mạng lưới.

- Mỗi cá thể có roi quay ra ngoài để cùng di chuyển nhưng vẫn sống độc lập, chưa có sự chuyên hoá về chức năng.

- Giữa các tế bào có các "cầu nguyên sinh chất" liên hệ với nhau.

Chúng được coi như một hình thức "chuyển tiếp" giữa động vật đơn bào và động vật đa bào.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close