Bài 3 mục III trang 146 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 3 mục III Củng cố hoàn thiện trang 146 VBT Sinh học 8: Phát biểu nào dưới đây về tuyến giáp là không đúng? (chọn bằng cách điền dấu × vào ô ở đầu câu).

Quảng cáo

Đề bài

Phát biểu nào dưới đây về tuyến giáp là không đúng? (chọn bằng cách điền dấu × vào ô ở đầu câu).

a) Tuyến nội tiết lớn nhất, nặng chừng 20 - 25g.

b) Hoocmôn tuyến giáp là tirôxin, trong thành phần có iốt.

c) Hoocmôn của tuyến giáp có vai trò quan trọng trong trao đổi chất và quá trình chuyến hoá các chất trong tế bào.

d) Hoocmôn của tuyến giáp có vai trò kìm hãm sự tăng trưởng của cơ thể.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lý thuyết Tuyến giáp

Lời giải chi tiết

Đáp án không đúng là d: Hoocmôn của tuyến giáp có vai trò kìm hãm sự tăng trưởng của cơ thể.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close