Bài 1 mục III trang 145,146 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 1 mục III Củng cố hoàn thiện trang 145,146 VBT Sinh học 8: Lập bảng tổng kết vai trò của các tuyến nội tiết đã học theo mẫu bảng sau:

Quảng cáo

Đề bài

Lập bảng tổng kết vai trò của các tuyến nội tiết đã học theo mẫu bảng sau:

STT

Tuyến nội tiết

Vị trí

Tác dụng (vai trò)

 

 

 

 

 

 

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lý thuyết Tuyến yên, tuyến giáp

Lời giải chi tiết

STT Tuyến nội tiết Vị trí Tác dụng (vai trò)
1 Tuyến yên Nằm ở nền sọ Là tuyến quan trọng nhất tiết các hoocmon kích thích hoạt động của nhiều tuyến nội tiết khác. Đồng thời tiết các hoocmon có ảnh hưởng đến sinh trưởng, trao đổi glucôzơ, các chất khoáng, nước và co thắt cơ trơn.
2 Tuyến giáp Nằm dưới sụn giáp, trước khí quản Có vai trò quan trọng trong chuyển hóa vật chất và năng lượng của cơ thể.
3 Tuyến cận giáp Nằm ngay sau tuyến giáp Cùng với tuyến giáp có vai trò điều hòa trao đổi canxi và phôtpho trong máu.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close