Bài 29 trang 170 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 29 trang 170 sách bài tập toán 9. Trong các hình sau đây, hình nào có diện tích lớn nhất? a) Hình tròn có bán kính 2cm ...

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 9 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Quảng cáo

Đề bài

Trong các hình sau đây, hình nào có diện tích lớn nhất?

(A) Hình tròn có bán kính \(2cm\).

(B) Hình vuông có độ dài cạnh \(3,5cm\).

(C) Tam giác với độ dài các cạnh là \(3cm, 4cm, 5cm\).

(D) Nửa mặt cầu bán kính \(4cm\).

Hãy chọn kết quả đúng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng:

- Diện tích hình tròn bán kính \(r\) là: \(S = \pi {r^2}\).

- Diện tích hình vuông cạnh \(a\) là \(S = {a^2}\).

- Diện tích tam giác vuông bằng nửa tích hai cạnh góc vuông.

- Diện tích mặt cầu bán kính \(r\) là: \(S = 4\pi {r^2}.\)

Lời giải chi tiết

(A) Hình tròn có bán kính \(2cm\) có diện tích là: \(S =\pi {r^2} = \pi {.2^2}= 4\pi\; (c{m^2})\)

(B) Hình vuông có cạnh bằng \(3,5 cm\) có diện tích là: \(S=a^2=3,5^2 = 12,25 \;(c{m^2})\)

(C) Ta có: \({3^2} + {4^2} = {5^2}\) do đó tam giác có độ dài các cạnh \(3cm, 4cm, 5cm\) là tam giác vuông.

Diện tích tam giác đó là:

\(\displaystyle S = {1 \over 2}.3.4 = 6\; (c{m^2})\)

(D) Diện tích nửa mặt cầu bán kính \(4 cm\) là:

\(S \displaystyle  =\frac{1}{2}.4\pi {r^2} = \frac{1}{2}.4\pi {.4^2} =  32\pi\; (c{m^2})\).

Vậy trong các hình trên thì nửa mặt cầu bán kính 4cm có diện tích lớn nhất

Chọn D.

Loigiaihay.com

 • Bài 30 trang 170 SBT toán 9 tập 2

  Giải bài 30 trang 170 sách bài tập toán 9. Cho hình quay một vòng xung quanh đường cao AH của tam giác đó, (xem hình 104), ta được một hình nón ngoại tiếp một hình nón ngoại tiếp hình cầu.

 • Bài 31 trang 171 SBT toán 9 tập 2

  Giải bài 31 trang 171 sách bài tập toán 9. Hai hình cầu A và B có các bán kính tương ứng là x và 2x (cm). Tỉ số các thể tích của 2 hình cầu này là ...

 • Bài 32 trang 171 SBT toán 9 tập 2

  Giải bài 32 trang 171 sách bài tập toán 9. Hình 105 minh họa: hình gồm một nửa hình cầu và một hình nón. Thể tích của hình nhận giá trị nào trong các giá trị sau ...

 • Bài 33 trang 171 SBT toán 9 tập 2

  Giải bài 33 trang 171 sách bài tập toán 9. Một quả bóng hình cầu bên trong một hình lập phương như hình 106...

 • Bài 34 trang 171 SBT toán 9 tập 2

  Giải bài 34 trang 171 sách bài tập toán 9. Sử dụng các thông tin và hình 107 để trả lời các câu hỏi sau: Mooth đồ chơi “lắc lư” của trẻ em gồm một hình nón gắn với nửa hình cầu (h.107)

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close