Bài 31 trang 171 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 31 trang 171 sách bài tập toán 9. Hai hình cầu A và B có các bán kính tương ứng là x và 2x (cm). Tỉ số các thể tích của 2 hình cầu này là ...

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 9 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Quảng cáo

Đề bài

Hai hình cầu \(A\) và \(B\) có các bán kính tương ứng là \(x\) và \(2x\; (cm)\).

Tỉ số các thể tích của \(2\) hình cầu này là:

(A) \(1: 2\)            (B) \(1: 4\)         (C) \(1: 8\)

(D) Một kết quả khác.

Hãy chọn kết quả đúng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng công thức:

Thể tích hình cầu bán kính \(R\) : \(\displaystyle V ={4 \over 3}\pi {R^3}\).

Lời giải chi tiết

Hình cầu \(A\) có bán kính \(r = x\) có thể tích là: \(\displaystyle {V_1} = {4 \over 3}\pi {x^3}\left( {c{m^3}} \right)\)

Hình cầu \(B\) có bán kính \(r = 2x\) có thể tích là: \(\displaystyle {V_2} = {4 \over 3}\pi {\left( {2x} \right)^3} = {{32} \over 3}\pi {x^3}\left( {c{m^3}} \right)\)

\(\displaystyle {V_1}:{V_2} = {4 \over 3}:{{32} \over 3} = {4 \over 3}.{3 \over {32}} = {1 \over 8}\)

Chọn (C).

Loigiaihay.com

 • Bài 32 trang 171 SBT toán 9 tập 2

  Giải bài 32 trang 171 sách bài tập toán 9. Hình 105 minh họa: hình gồm một nửa hình cầu và một hình nón. Thể tích của hình nhận giá trị nào trong các giá trị sau ...

 • Bài 33 trang 171 SBT toán 9 tập 2

  Giải bài 33 trang 171 sách bài tập toán 9. Một quả bóng hình cầu bên trong một hình lập phương như hình 106...

 • Bài 34 trang 171 SBT toán 9 tập 2

  Giải bài 34 trang 171 sách bài tập toán 9. Sử dụng các thông tin và hình 107 để trả lời các câu hỏi sau: Mooth đồ chơi “lắc lư” của trẻ em gồm một hình nón gắn với nửa hình cầu (h.107)

 • Bài 35 trang 172 SBT toán 9 tập 2

  Giải bài 35 trang 172 sách bài tập toán 9. Một hình cầu đặt vừa khít vào bên trong một hình tựa như hình 108 (chiều cao của hình trụ bằng độ dài đường kính của hình cầu) thì thể tích của nó bằng 2/3 thể tích hình trụ.

 • Bài 36 trang 172 SBT toán 9 tập 2

  Giải bài 36 trang 172 sách bài tập toán 9. Với hai quả dưa hấu (xem như là 2 hình cầu) một to và một nhỏ, tỉ số các đường kính của chúng là 5: 4, nhưng giá của quả to gấp rưỡi giá của quả nhỏ. Bạn chọn mua quả nào lợi hơn?

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close