Bài 28.7 Trang 40 SBT hóa học 8

Giải bài 28.7 Trang 40 sách bài tập hóa học 8. Trên đĩa cân, ở vị trí cân bằng, có đặt một cốc có dung tích là 0,5 lít...

Quảng cáo

Đề bài

Trên đĩa cân, ở vị trí cân bằng, có đặt một cốc có dung tích là 0,5 lít. Sau đó, người ta dùng khí cacbonic CO2 để đẩy không khí khỏi cốc đó. Hỏi phải đặt thêm vào đĩa cân bên kia quả cân bao nhiêu để cân trở lại thăng bằng ?

Biết rằng khí CO2 nặng gấp 1,5 lần không khí, thể tích khí CO2 tính ở đktc.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Tính khối lượng 0,5 lít CO2 

+) Tính khối lượng 0,5 lít không khí

+) Tính độ chênh lệch khối lượng khi thay không khí bằng CO2 

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Khối lượng của 0,5 lít CO2 : \(\dfrac{{44 \times 0,5}}{{22,4}}\,(g)\)

Khối lượng của 0,5 lít không khí: \(\dfrac{{0,5 \times 44}}{{22,4 \times 1,5}}\,(g) \)

Khi thay không khí bằng CO2 thì khối lượng khí trong cốc tăng lên : 

\(\dfrac{{44 \times 0,5}}{{22,4}} - \dfrac{{0,5 \times 44}}{{22,4 \times 1,5}} = \dfrac{{11}}{{33,6}} \approx 0,33\,(g) \)

Phải đặt thêm vào đĩa cân bên kia quả cân có khối lượng 0,33 g để cân trở lại thăng bằng.

Loigiaihay.com

 • Bài 28.6 Trang 40 SBT hóa học 8

  Giải bài 28.6 Trang 40 sách bài tập hóa học 8. Một phòng học có chiều dài 12 m, chiều rộng 7 m, chiều cao 4 m...

 • Bài 28.5 Trang 39 SBT hóa học 8

  Giải bài 28.5 Trang 39 sách bài tập hóa học 8. Để một ít P đỏ vào đĩa nổi trên mặt nước rồi đốt cháy, úp bình không đáy lên đĩa, sau đó đậy nắp bình (thiết kế như hình vẽ)...

 • Bài 28.4 Trang 39 SBT hóa học 8

  Giải bài 28.4 Trang 39 sách bài tập hóa học 8. Cho không khí (chứa 80% thể tích là khí nitơ) tác dụng với đồng nung nóng trong thiết bị kín, xảy ra ...

 • Bài 28.3 Trang 39 SBT hóa học 8

  Giải bài 28.3 Trang 39 sách bài tập hóa học 8. a) Cháy (hoả hoạn) thường gây tác hại nghiêm trọng về vật chất và...

 • Bài 28.2 Trang 39 SBT hóa học 8

  Giải bài 28.2 Trang 39 sách bài tập hóa học 8. a) Trong đời sống hàng ngày, những quá trình nào sinh ra khí CO2, quá trình nào làm giảm khí CO2 và sinh ra khí O­2 ?...

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close