Bài 28.6 Trang 40 SBT hóa học 8

Giải bài 28.6 Trang 40 sách bài tập hóa học 8. Một phòng học có chiều dài 12 m, chiều rộng 7 m, chiều cao 4 m...

Quảng cáo

Đề bài

Một phòng học có chiều dài 12 m, chiều rộng 7 m, chiều cao 4 m.

a) Tính thể tích không khí và oxi có trong phòng học.

b) Trong phòng học có 50 em học sinh, hãy tính thể tích khí CO2 thở ra trong 45 phút, biết rằng một học sinh thở ra 2 lít khí (thể tích COchiếm 4%) một lần, một phút thở ra khoảng 16 lần.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Thể tích không khí = chiều dài x chiều rộng x chiều cao=> Thể tích oxi (oxi chiếm 20% hay 1/5 không khí).

b) Tính thể tích khí CO thở ra trong 1 phút của 50 em học sinh => thể tích khí CO2  trong 45 phút.

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

a) Thể tích không khí có trong phòng học : 12 x 7 x 4 = 336 (m3)

- Thể tích khí oxi có trong phòng : 

\(\dfrac{{336}}{{5}} = 6,72\,\,(c{m^3})\)

b) Thể tích khí  CO thở ra trong 1 phút của 50 em học sinh là :

\(\dfrac{{50 \times 2\times 4\times 16}}{{100}} = 64\,\,(lít)\)

Trong 45 phút: 64 X 45 = 2880 (lít) hay 2,88 m3.

Loigiaihay.com

 • Bài 28.7 Trang 40 SBT hóa học 8

  Giải bài 28.7 Trang 40 sách bài tập hóa học 8. Trên đĩa cân, ở vị trí cân bằng, có đặt một cốc có dung tích là 0,5 lít...

 • Bài 28.5 Trang 39 SBT hóa học 8

  Giải bài 28.5 Trang 39 sách bài tập hóa học 8. Để một ít P đỏ vào đĩa nổi trên mặt nước rồi đốt cháy, úp bình không đáy lên đĩa, sau đó đậy nắp bình (thiết kế như hình vẽ)...

 • Bài 28.4 Trang 39 SBT hóa học 8

  Giải bài 28.4 Trang 39 sách bài tập hóa học 8. Cho không khí (chứa 80% thể tích là khí nitơ) tác dụng với đồng nung nóng trong thiết bị kín, xảy ra ...

 • Bài 28.3 Trang 39 SBT hóa học 8

  Giải bài 28.3 Trang 39 sách bài tập hóa học 8. a) Cháy (hoả hoạn) thường gây tác hại nghiêm trọng về vật chất và...

 • Bài 28.2 Trang 39 SBT hóa học 8

  Giải bài 28.2 Trang 39 sách bài tập hóa học 8. a) Trong đời sống hàng ngày, những quá trình nào sinh ra khí CO2, quá trình nào làm giảm khí CO2 và sinh ra khí O­2 ?...

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close