Giải bài 28 trang 85 SBT toán 10 - Cánh diều

Cho hình vuông ABCD có cạnh bằng a. Tính \(\left| {\overrightarrow {AB} } \right|,\left| {\overrightarrow {AC} } \right|\)

Quảng cáo

Đề bài

Cho hình vuông ABCD có cạnh bằng a. Tính \(\left| {\overrightarrow {AB} } \right|,\left| {\overrightarrow {AC} } \right|\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính độ dài các đoạn thẳng AB, AC của hình vuông theo a  rồi kết luận

Lời giải chi tiết

Ta có: \(\left| {\overrightarrow {AB} } \right| = AB = a\) ; \(\left| {\overrightarrow {AC} } \right| = AC = \sqrt {{a^2} + {a^2}}  = a\sqrt 2 \)

 

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close