Giải bài 26 trang 85 SBT toán 10 - Cánh diều

Cho điểm I là trung điểm của đoạn thẳng AB. Phát biểu nào sau đây là đúng?

Quảng cáo

Đề bài

 Cho điểm I là trung điểm của đoạn thẳng AB. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. \(\overrightarrow {IA}  = \overrightarrow {IB} \)

B. \(\overrightarrow {IA} \) và \(\overrightarrow {IB} \) cùng hướng

C. \(\overrightarrow {AI}  = \overrightarrow {BI} \)          

D.  \(\overrightarrow {AI}  = \overrightarrow {IB} \)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào định nghĩa hai vectơ bằng nhau để tìm câu đúng

Lời giải chi tiết

Nếu I là trung điểm của đoạn thẳng AB thì \(\overrightarrow {AI}  = \overrightarrow {IB} \)

Chọn D

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close