Bài 26.15, 26.16 trang 60 SBT Hóa học 12

Giải bài 26.15, 26.16 trang 60 sách bài tập hóa học 12 - Trong một cốc nước chứa 0,02 mol Ca2+ ; 0,01 mol Mg2+ ; 0,04 mol HCO3- ; 0,02 mol Cl- Nước trong cốc thuộc loại

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 26.15.

Trong một cốc nước chứa 0,02 mol Ca2+ ; 0,01 mol Mg2+ ; 0,04 mol HCO3- ; 0,02 mol Cl-. Nước trong cốc thuộc loại

A. nước cứng tạm thời

B. nước cứng vĩnh cửu.                           

C. nước cứng toàn phần

D. nước mềm.

Phương pháp giải:

Xem thêm lý thuyết về nước cứng tại đây

Lời giải chi tiết:

Do nước chứa các anion \(HCO_3^ - ,C{l^ - }\) nên nước trong cốc là nước cứng toàn phần.

\( \to\) Chọn C.

Câu 26.16.

Trong các phương pháp sau, phương pháp chỉ khử được tính cứng tạm thời của nước là

A. phương pháp hoá học (sử dụng Na2CO3, Na3PO4).

B. phương pháp nhiệt (đun sôi)

C. phương pháp lọc.

D. phương pháp trao đổi ion.

Phương pháp giải:

Xem thêm lý thuyết về nước cứng tại đây

Lời giải chi tiết:

Phương pháp chỉ khử được tính cứng tạm thời của nước là phương pháp nhiệt (đun sôi).

\(2HCO_3^ - \xrightarrow{{{t^0}}}CO_3^{2 - } + C{O_2} + {H_2}O\)

\( \to\) Chọn B.

Loigiaihay.com

 • Bài 26.17 trang 60 SBT Hóa học 12

  Giải bài 26.17 trang 60 sách bài tập hóa học 12 - Vì sao tính chất vật lí của kim loại nhóm IIA không biến đổi theo một quy luật nhất định ?

 • Bài 26.18 trang 60 SBT Hóa học 12

  Giải bài 26.18 trang 60 sách bài tập hóa học 12 - So sánh kim loại Mg và Ca về các mặt: a) Cấu hình electron của nguyên tử. b) Tác dụng với nước. c) Phương pháp điều chế các đơn chất.

 • Bài 26.19 trang 60 SBT Hóa học 12

  Giải bài 26.19 trang 60 sách bài tập hóa học 12 - Hãy dẫn ra những phản ứng để chứng tỏ rằng từ Be đến Ca, tính kim loại của các nguyên tố tăng dần.

 • Bài 26.20 trang 60 SBT Hóa học 12

  Giải bài 26.20 trang 60 sách bài tập hóa học 12 - Sục hỗn hợp khí CO2 và CO vào dung dịch Ca(OH)2 thấy có kết tủa. Lọc bỏ kết tủa, thu được dung dịch nước lọc. Đổ dung dịch NaOH vào nước lọc thấy xuất hiện kết tủa. Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra trong thí nghiệm trên.

 • Bài 26.21 trang 60 SBT Hóa học 12

  Giải bài 26.21 trang 60 sách bài tập hóa học 12 - Nước trong vùng có núi đá vôi thuộc loại nước cứng. Viết phương trình hoá học của các phản ứng mô tả sự tạo thành nước cứng.

Quảng cáo
close