Bài 25 trang 99 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 25 trang 99 VBT toán 7 tập 1. Xem hình 18. Hãy điền vào chỗ trống: a) Biết a//b thì suy ra ...

Quảng cáo

Đề bài

Xem hình \(18\) . Hãy điền vào chỗ trống:

a) Biết \(a//b\) thì suy ra:

i) \(\widehat {{A_1}} = ...\)

2i) \(\widehat {{A_4}} = ...\)

3i) \(\widehat {{A_1}} + \widehat {{B_2}} = ...\)

b) Biết \(\widehat {{A_4}} = \widehat {{B_2}}\) hoặc ... hoặc ... thì suy ra \(a//b.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng tính chất của hai đường thẳng song song.

Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì:

a) Hai góc so le trong bằng nhau.

b) Hai góc đồng vị bằng nhau.

c) Hai góc trong cùng phía bù nhau.

Lời giải chi tiết

a) Biết \(a//b\) thì suy ra:

i) \(\widehat {{A_1}} =\mathbf{ \widehat {{B_3}}}\) (hai góc so le trong)

2i) \(\widehat {{A_4}} =\mathbf{ \widehat {{B_2}}}\) (hai góc so le trong)

3i) \(\widehat {{A_1}} + \widehat {{B_2}} = \mathbf{\widehat {{A_4}} + \widehat {{B_3}} = {180^o}}\) (hai góc trong cùng phía)

b) Biết \(\widehat {{A_4}} = \widehat {{B_2}}\) hoặc \(\widehat {{A_1}} = \widehat {{B_1}}\) hoặc \(\widehat {{A_1}} + \widehat {{B_2}} = {180^o}\) thì suy ra \(a//b.\)

Chú ý: Ta có thể điền vào chỗ chấm các cặp góc khác sao cho nó thỏa mãn tính chất của hai đường thẳng song song.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close