Bài 23 trang 98 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 23 trang 98 VBT toán 7 tập 1. Hình 18 cho biết a // b và c cắt a tại A, cắt b tại B...

Quảng cáo

Đề bài

Hình \(18\) cho biết \(a // b\) và \(c\) cắt \(a\) tại \(A\), cắt \(b\) tại \(B.\)

Hãy điền vào chỗ trống (...) trong các câu sau:

a) \(\widehat{A_{1}}=...\) (vì là cặp góc so le trong).

b) \(\widehat{A_{2}}=...\) (vì là cặp góc đồng vị).

c) \(\widehat{B_{3}}+\widehat{A_{4}}=...\) (vì ...).

d) \(\widehat{B_{4}}=\widehat{A_{2}}\) ( vì ...).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng tính chất của hai đường thẳng song song.

Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì:

a) Hai góc so le trong bằng nhau.

b) Hai góc đồng vị bằng nhau.

c) Hai góc trong cùng phía bù nhau.

Lời giải chi tiết

a) \(\widehat{A_{1}}=\mathbf{\widehat{B_{3}}}\) (vì là cặp góc so le trong).

b) \(\widehat{A_{2}}=\mathbf{\widehat{B_{2}}}\) (vì là cặp góc đồng vị).

c) \(\widehat{B_{3}}+\widehat{A_{4}}=\mathbf{180^{\circ}}\) (vì là cặp góc trong cùng phía).

d) \(\widehat{B_{4}}=\widehat{A_{2}}\) ( vì cùng bằng \(\mathbf{\widehat{B_{2}}}\)).

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close